Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, धरान, सुनसरी

धरान, सुनसरी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, धरान, सुनसरी

धरान, सुनसरी

डा‍‍‍. कृष्णबहादुर घिमिरे

  • डा‍‍‍. कृष्णबहादुर घिमिरे

डा‍‍‍. कृष्णबहादुर घिमिरे


डा‍‍‍. कृष्णबहादुर घिमिरे
कार्यालय प्रमुख

पद कार्यालय प्रमुख
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल iaodharan@gmail.com
सम्पर्क 9852073222
ठेगाना खाँदबारी नगरपालिका वडा न‌ं. ०३खाँदबारी नगरपालिका 3, संखुवासभा
बहाल मिति २०७७ आश्विन २९