Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, धरान, सुनसरी

धरान, सुनसरी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, धरान, सुनसरी

धरान, सुनसरी

ताेयानाथ लम्साल

  • ताेयानाथ लम्साल

ताेयानाथ लम्साल


ताेयानाथ लम्साल
शाखा अधिकृत

पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9852081181
ठेगाना Belbari 2, मोरङ्ग
बहाल मिति २०७६ बैशाख ३