Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, धरान, सुनसरी

धरान, सुनसरी

डाेरेन्द्र निराैला
डाेरेन्द्र निराैला

कार्यालय प्रमुख

जयराम श्रेष्ठ
जयराम श्रेष्ठ

शाखा अधिकृत