Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, धरान, सुनसरी

धरान, सुनसरी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, धरान, सुनसरी

धरान, सुनसरी

पूर्व कार्यालय प्रमुखहरुकाे नामावली

2076-05-17

2076-05-17


सि‍ न‌ं.

नाम थर कार्य अवधी
श्री गणेश प्रसाद पाैडेल

२०४६/०२/०६ देखि २०४७/१०/११

श्री राम प्रसाद भट्टराई २०४७/११/२७ देखि २०४९/११/३१
श्री बीरेन्द्र मान अमात्य २०४९/१२ देखि २०५३/१०/२०
श्री दुर्गा प्रसाद पाेखरेल २०५२/०३/११ देखि २०५३/१०/२०
श्री फणिन्द्रमणी पाेखरेल २०५४/०३/१६ देखि २०५६/१२/३०
श्री ओम कुमार बस्नेत २०५७/०१/११ देखि २०५९/१०/०८
श्री डमरु प्रसाद निराैला २०५९/०९/१८ देखि २०६३/०७/२४
श्री केशर बहादुर के. सी. २०६३/०७/१९ देखि २०६५/०९/०५
श्री राममणि पाेखरेल २०६५/०८/२५ देखि २०६९/११/०२
१० श्री पशुपति खतिवडा २०६९/११/०३ देखि २०७०/०४/२०
११ श्री दिल कुमार तामाङ २०७०/०४/१३ देखि २०७१/०१/२२
१२ श्री सीताराम कार्की २०७१/०२/२६ देखि २०७३/०९/१३
१३ श्री उमेश पाण्डे  
१४ श्री कमल बहादुर थापा  
१५ श्री डाेरेन्द्र निराैला  
१६ श्री चन्द्र बहादुर कार्की